תובענות ייצוגיות

בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה והתפתחות של תחום התובענות הייצוגיות בישראל. 
מחלקת התובענות הייצוגיות במשרדנו מייצגת חברות ותאגידים מסחריים כנתבעים בתובענות ייצוגיות במגוון רחב של תחומים כגון תחבורה, תקשורת, הנגישות, הייטק, פרמה, וכן תובענות צרכניות שונות. המחלקה פועלת בכל הערכאות, מייצגת את מרבית מפעילות התחבורה הציבורית בארץ ואף נבחרה לייצג גופים ציבוריים בתובענות ייצוגיות שהוגשו נגדם בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. 
צוות המחלקה מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי שוטף החל בסיוע לניהול עסקיהם באופן המצמצם את חשיפת התאגיד לנזק פיננסי ו/או נזק למוניטין כתוצאה מתובענות ייצוגיות, דרך השלב הראשוני של אישור התביעה (קבלתה או דחייתה) וכלה בייצוג בפועל בכל הערכאות המשפטיות. 
עורכי הדין במחלקת תובענות ייצוגיות נהנים מניסיון וידע אינטרדיסציפלינרי רחב שנצבר לאורך עשורים רבים של פעילות במחלקת הליטיגציה המסחרית, התחבורה, הקניין הרוחני ותחומים רבים נוספים. ניסיון זה כמו גם המיומנות הרחבה של עורכי הדין בעולמות הליטיגציה והיכולת להפעלת כלים יצירתיים מציבים את צוות המחלקה בעמדה מיטבית בהתמודדות אל מול תובענות הייצגויות. . 
  
המוניטין שצבר המשרד בתחום תובענות ייצוגיות בא לידי ביטוי במספר ובמגוון הרב של התיקים בהם משרדנו מייצג את הנתבעים השונים. טווח זה מצביע גם הוא על המומחיות שצברנו כמו גם על המנעד של התיקים אותם ביכולתנו להוביל הודות לפרקטיקות השונות בהם משרדנו עוסק.