תכנון ובניה

מחלקת התכנון והבנייה במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' הנה בעלת נסיון רב במגוון התחומים המשפטיים הקשורים בהליכי תכנון, רישוי ובניה במדינת ישראל.

המחלקה מעניקה ללקוחותיה ייעוץ וליווי משפטי שוטף בהליכי הכנה והגשה של תכניות בניין עיר לפרויקטים בתחומים רבים ומגוונים, בהם פרוייקטים למגורים, למוסדות ציבור וחינוך, לתיירות, תחבורה ועוד.

למחלקה נסיון רב גם בייצוג בפני מוסדות התכנון והערכאות השונות העוסקות בתחום התכנון והבניה (הן מצד יזמי תכניות והן מצד מתנגדים) החל מהועדות המקומיות לתכנון ובניה, ועדות מחוזיות, דרך ועדות ערר וכלה בערכאות המשפטיות של בתי המשפט המנהליים והגשות ערעורים לבית המשפט העליון היכן שהדבר נדרש.

המחלקה מייעצת ללקוחותיה גם בכל ההליכים הנובעים מאישורן של תכניות מתאר, כגון הליכי הפקעה ותביעות פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין (הן מצד רשויות מפקיעות והן מצד בעלי זכויות מופקעות) מחד, והליכי קביעה ותקיפה של שומות השבחה מאידך.

על השירותים אותם מעניקה מחלקת התכנון והבניה במשרד נמנים גם בדיקת תכניות מתאר קיימות טרם רכישת נכסי נדל"ן וטרם הקמת פרוייקטים במגוון רחב של תחומים למטרת ניצול מקסימלי של אחוזי בניה.

בנוסף לכל אלה, למחלקת התכנון והבניה במשרד, נסיון רב בייצוג חברות ופרטיים בהליכים פלילים על פי חוק התכנון והבניה בשל עבירות של בניה ללא היתר, שימושים חורגים מהיתרים ו/או מתכניות, צווי הפסקה והריסה מנהליים, בקשות להריסה ללא הרשעה וכו'.

הורד פרופיל