משפט מנהלי ומכרזים

מחלקת משפט מנהלי ומכרזים במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' הינה בעלת ניסיון עשיר ומגוון בייצוג בייצוג ומתן ייעוץ הן לגופים וליחידים מן המגזר הפרטי והן לגופים ממשלתיים ומוניציפליים (כגון רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות), בקשר למגוון נושאים מתחומי המשפט הציבורי והמנהלי, לרבות בנוגע למכרזים, תכנון ובניה, תחבורה ציבורית, רשויות מקומיות וארנונה, איכות הסביבה, אפליה, חופש המידע, חופש העיסוק, חופש הביטוי וזכויות חוקתיות נוספות.

למשפט הציבורי והמנהלי השפעה ניכרת על מרבית תחומי החיים, לרבות הפעילות העסקית, הפיננסית והתעשייתית בישראל. רשויות וגופים שלטוניים ומוניציפליים בישראל משפיעים בצורה הולכת וגוברת על חיי הפרט ועל פעילותם של גופים עסקיים, וזאת באמצעות שימוש בחקיקה, חקיקת משנה, ורגולציה, הנפקת רשיונות והיתרים, הקצאה של משאבי המדינה (באמצעות מכרזים ציבוריים או בפטור ממכרז) וכן באמצעות התקשרות בעסקאות מגוונות של גופים שלטוניים עם גופים מהמגזר הפרטי והענקת הבטחות שלטוניות מחייבות.

השותפים ועורכי הדין במחלקה הינם בעלי התמחות בדיני המשפט המנהלי ומעניקים שירות משפטי מהימן ומסור ללקוחות המשרד בקשת רחבה של נושאים, וזאת תוך ניתוח מעמיק וייעוץ באשר לנפקות דברי חקיקה והצעות חוק, ייצוג הלקוחות בכל המגעים ושלבי המשא ומתן עם הרשויות והגופים השלטוניים או המוניציפליים, ובמידת הצורך, ייצוגם בהליכים משפטיים, בכל הערכאות השיפוטיות השונות בישראל, ובכלל זה בית הדין הגבוה לצדק, בתי המשפט המנהליים והועדות השונות.

כמו כן למחלקה מומחיות מיוחדת וניסיון רחב היקף בייעוץ משפטי ובייצוג לקוחות בקשר למכרזים מורכבים ומסובכים בהיקפי עתק אשר מפורסמים הן ע"י גופים ורשויות שלטוניים ומוניציפאליים והן ע"י גורמים פרטיים.

בין היתר ניתן למנות מכרזים מגוונים בתחום התחבורה ציבורית להפעלת קווי תחבורה ציבורית של אוטובוסים ומוניות (לרבות מרכזים שפורסמו על ידי משרד התחבורה במסגרת תוכנית הממשלה להפרטת ענף התחבורה הציבורית בישראל), למתן שירותי תחבורה ייעודיים, להקמת ותפעול "רכבת קלה", מכרזים מגוונים בתחום התשתיות כגון מכרזים להפעלת מחצבות, סלילת כבישים והקמת תשתיות רכבת, מכרזים המפורסמים ע"י מנהל מקרקעי ישראל בתחום הנדל"ן וכן מכרזים לרכישת ציוד ושירותים.

בנוסף על האמור, צברה המחלקה ניסיון וידע מקצועי רב בהגשת וניהול עתירות מנהליות לביטול מכרזים, עצירת הליכי מכרז, שינוי תנאי המכרז וביטול החלטות הרשות או הגוף הרלבנטי בדבר הזוכה במכרז או פסילת מתמודדים. המחלקה צברה ניסיון עשיר במתן ייעוץ לגופים ממשלתיים ומוניציפליים, כמו גם לגופים מן המגזר הפרטי, בנוגע לכל העניינים הקשורים למכרזים המפורסמים על ידם (ובכלל זה מכרזים המתנהלים באמצעות שימוש באינטרנט), לרבות ייעוץ לועדות המכרזים, ניסוח מסמכי המכרז וניהול הליכי המכרז עד לסיומם.

הורד פרופיל